Fusten ontstapelaar

Toegepaste skills

Achtergrond ATT

ATT is een producent van industriële machines in de bloemenbranche. ATT helpt al sinds 2001 bedrijven in deze sector hun automatiseringsprojecten te realiseren. De machines van ATT staan op verschillende locaties waaronder op de bloemenveiling in Aalsmeer.  ATT heeft een funstenontstapelaar machine ontwikkeld welke bloemen fusten van verschillende afmetingen kan ontstapelen en verenkelen. ATT is naar Devoteq gekomen met de vraag om hun standaard Fustenontstapelaar machine te verbeteren, met de uitgangspunten om de machine te vereenvoudigen, betrouwbaarder te maken en voordeliger om te produceren.

Aanpak Devoteq

Dit project is uitgevoerd gedurende drie maanden door één project engineer. Door regelmatig contact te hebben en wekelijks langs te gaan bij ATT kon in relatief korte tijd deze productontwikkelingsopdracht worden gerealiseerd.

Resultaat

De vraag vanuit ATT was om de vustenontstapelaar te verbeteren en dan vooral gericht op de vereenvoudiging, betrouwbaarheid en de productiekosten. Devoteq heeft dit middels een volledig uitgewerkt 3D model aangeleverd aan ATT. De operator van de machine kan middels een digitaal interface instellen welk type fusten er ontstapeld moeten worden, vervolgens werkt de machine volledig automatisch. ATT heeft zelf invulling gegeven aan dit ontwerp en dit toegepast op de vustenontstapelaar machines.

Corne aan het woord

Het contact met ATT was bijzonder omdat onze bedrijven dicht bij elkaar gevestigd waren en we daarom vaak bij ATT op locatie waren om service te verlenen of te overleggen. Het was erg leuk om te leren van de ervaring van de opdrachtgever en mee te kijken in de werkplaats.

Neem vandaag nog contact met ons op