Sterkteberekeningen

Wat wij doen

Wat is een sterkteberekening?

Een sterkteberekening is een berekening die aantoont of een ontwerp voor een machine of constructie op een veilige en duurzame manier gerealiseerd kan worden. Dankzij een goede sterkteberekening vermijd je op korte en lange termijn dat er dure of gevaarlijke schade aan machines, constructies of installaties optreedt. Specialisten in sterkteberekeningen, zoals wij van Devoteq, werken deze berekeningen nauwgezet voor u uit en garanderen zodoende de veiligheid en kwaliteit van alle machines, installaties en constructies waarvoor we berekeningen maken. In veel situaties zijn sterkteberekeningen trouwens verplicht.

Bovendien bespaar je met een nauwkeurige sterkteberekening kosten, omdat je specifiek op plekken waar dat nodig is de juiste materiaalsoorten en diktes toepast, en een constructie dus niet onnodig zwaar maakt. Sterkteberekeningen voeren we uit voor alle mogelijke constructies. Onder een constructie verstaan we machines en apparaten die samengesteld zijn uit verschillende materialen, maar ook diverse installaties en staalconstructies (waaronder bordessen en trappen). Onze opdrachtgevers zijn machinebouwers, apparatenbouwers, constructiebedrijven, de offshore, tankbouwers, de industrie en producenten van consumentenproducten.

Waarom laat je een sterkteberekening maken

Om te beginnen is een constructieberekening in veel situaties verplicht. Als werktuigbouwkundig ingenieursbureau ontzorgen wij u daarin volledig. Wij richten ons onder meer op machines en constructies, apparaten, installaties, bordessen, drukvaten en hijsinstallaties. Devoteq zorgt ervoor dat u bij uw project aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Los van deze verplichting is het ook een goed idee om een constructieberekening te laten maken.

Dankzij deze constructieberekening ben je zeker dat een plan of een idee uitvoerbaar is. Bovendien weet je precies waar extra druk op de constructie komt te staan en gebruik van een bepaalde materiaalsoort of dikte zinvol is. Dat bespaart productiekosten zonder op veiligheid in te boeten. Hetzelfde geldt voor machines en apparaten. Als bedrijfsleider wil je dat je machinepark duurzaam werkt en veilig is voor jezelf en je medewerkers zonder daarvoor de hoofdprijs te moeten betalen. Een constructiebureau zoals Devoteq stelt constructieberekeningen op maat voor jou op. Onze ingenieurs houden zich hierbij strikt aan de eisen die opgesteld zijn in de Nederlandse wetgeving.

Wat bereken je met een sterkteberekening

Sterkteberekeningen geven uitsluitsel of een machine, installatie of constructie sterk en stabiel genoeg is. Onze ingenieurs maken deze berekeningen op basis van het bouwkundige plan van opdrachtgevers zoals machinebouwers, constructiebedrijven, tankbouwers of de industrie.

Zo brengen sterkteberekeningen het gewicht van de materialen in kaart en geven de berekeningen kritieke zones weer. Dit zijn zones die meer gevaar lopen dan andere, bijvoorbeeld door een verkeerde keuze van materialen of een fout tijdens het ontwerp.

Dankzij deze sterkteberekening kan de ontwerper de plannen aanpassen en voorkomen dat er problemen optreden. Zo zijn de problemen aangepakt voordat de constructie gebouwd is, wat veel problemen achteraf voorkomt.

Sterkteberekening
Sterkteberekeningen

Sterkteberekening met behulp van FEM (finite element method), FEA (finite element analyses) en EEM (eindige elementen methode)

De meest bekende manier om sterkteberekeningen uit te voeren, is de zogenaamde FEM analyse. Deze methode heet EEM in het Nederlands. Dit staat voor eindige elementen methode. Een andere benaming voor dezelfde technologie is de FEA-methode of analyse.

FEM analyse of FEM berekening

De term FEM analyse of FEM berekening staat voor finite element method (Engels voor eindige elementen methode). Het is een grafisch 3D- model dat we met gespecialiseerde software maken, en waarop je meteen eventuele problemen ziet en kunt inschatten of het ontwerp aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet.

Een FEM- analyse deelt een constructie op in een eindig aantal elementen. In deze analyse maakt een visuele tekening plaats voor een netwerk van elementen, elk met zijn eigen kleuren. Aan de hand van een FEM-analyse is het eenvoudiger voor een FEM engineer om te voorspellen waar de belastingen en de kritieke punten zich bevinden.

De gebruikte materialen, de afmetingen en keuzes die een ontwerper maakt qua constructie worden zo nauwgezet in kaart gebracht. Op basis van de FEM-analyse stellen we dan een advies op, dat je als opdrachtgever gebruikt om de plannen al dan niet aan te passen.

FEM sterkteberekening
FEM analyse

Eindige elementen methode

De term FEM in een FEM berekening staat voor finite element method. De Nederlandstalige naam hiervoor is eindige elementen methode (afgekort als EEM). Vaak hoor je ook de Engelstalige benaming FEA, wat dan weer staat voor finite element analysis. Deze drie termen, EEM, FEA of FEM berekening, betekenen telkens hetzelfde voor jou als klant: een betrouwbaar en veilig beeld van de sterkte van je constructie.

Constructie berekenen

Hoe kun je nu concreet een constructie berekenen? Een constructie berekenen is een proces dat we bij Devoteq gemakkelijk en transparant aanpakken. Je neemt contact met ons op voor een verkennend gesprek.

We bekijken wat de opdracht inhoudt en stellen een offerte op maat op. Nadat je deze offerte goedgekeurd hebt, gaat het project van start en stellen we een werkplanning op. We brengen de constructie met onze gespecialiseerde software in kaart en maken de nodige berekeningen. Een constructie berekenen, betekent antwoord krijgen op vragen of de constructie volstaat, welke krachten er spelen en of veiligheid een probleem is.

Constructie berekenen
Sterkteberekening staal

Sterkteberekening staal

In een constructie zijn er meestal verschillende soorten balken in verschillende materialen. Deze zijn cruciaal om instortingsgevaar te vermijden. De functie van een balk in een constructie is de belastingen overbrengen naar de dragende elementen. Wij werken uitsluitend met het materiaal staal.

Een draagconstructie berekenen is hier absoluut een must. De sterkteberekening voor stalen balken laat zien wat de krachten zijn die het product kan dragen en welke aanpassingen er nodig zijn. Staal is een sterk en robuust materiaal, maar het moet ook veel krachten kunnen dragen. Spreken we over een hoge constructie, dan is het gewicht op bepaalde steunpunten groot.

Om zeker te zijn, kunnen we als specialisten de kracht van de draagconstructie berekenen. Een sterkteberekening voor staal is hiervan een vast onderdeel.

Onze klanten

Eindige elementen methode of FEM analyse door een engineer?

Contacteer Devoteq voor alle sterkteberekeningen Wil je een sterkteberekening laten uitvoeren voor een nieuw project? Neem dan contact op met Devoteq. Met de meest vernieuwende en gespecialiseerde software brengen we jouw constructie in kaart en tonen we haarfijn aan waar eventuele pijnpunten zijn. Tools als FEM Analyse kennen geen geheimen voor onze FEM engineers.

We gebruiken FEM Analyse en andere simulatietools trouwens niet alleen voor nieuwe ontwerpen. Ook bestaande constructies kunnen we door middel van sterkteberekeningen optimaliseren, verbeteren en veiliger maken. We brengen op een professionele en klantvriendelijke manier verslag uit over onze bevindingen, zodat je als klant onmiddellijk weet wat je kunt doen om het ontwerp te verbeteren. Machines en installaties zijn het hart van jouw bedrijf en onderneming, en samen maken we deze constructies sterk, duurzaam en veilig. Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met Devoteq voor een vrijblijvende offerte.

Neem vandaag nog contact met ons op