Technische productontwikkeling

Wilt u het ontwikkelen van een technisch product uitbesteden? Wilt u 3D tekeningen laten maken, een prototype, sterkteberekeningen of technische tekeningen? Of wilt u uw eigen productontwerp productierijp maken? Dan bent u bij Devoteq aan het juiste adres.

Onze team van jonge ingenieurs heeft een frisse blik op het ontwerpproces. Wij werken met de laatste technieken en de nieuwste software. Het ontwerp houden we liefst zo simpel mogelijk! Door bijtijds een voorlopig ontwerp te delen, scherpen we de ontwerpeisen aan. Zo verloopt het ontwikkelproces gestroomlijnd. Ook letten we vanaf het eerste idee op kosteneffectieve productie.

Voor verschillende soorten opdrachtgevers

Devoteq werkt voor professionele industriële ontwerpafdelingen én voor bedrijven uit de b2b-sector zonder eigen R&D-team. Onze CAD-tekenaars, WTB ingenieurs en constructeurs werken uw productidee uit tot een werkend prototype dat geproduceerd kan worden.

Dat varieert van industriële machines tot productiematig te vervaardigen ontwerpen. Zo ontwikkelden wij voor Nederlandse producenten o.a. gereedschappen voor de bouwwereld, armaturen voor NS stations, tuinkassen, zonneschermen en hekwerken voor varkensstallen.

Onze ontwerp expertises

 • Mechanische en elektronische ontwerp-oplossingen
 • Innovatieve ontwerpwijzen
 • De nieuwste CAD teken-software
 • Fabricage van prototypes
 • Ontwerp productieklaar maken
 • Gebruiksaanwijzingen van door ons ontwikkelde producten
 • Fraaie rendering-tekeningen van nog niet gerealiseerd producten

Recent ontwikkelde producten

Productontwikkeling door Devoteq

Kosteneffectief

Vanaf de eerste ontwerpfase denken we na over geschikte productietechnieken. Wat zijn de efficiëntste, goedkoopste of beste productiewijzen en materialen voor de gewenste kwaliteit en aantallen? Op die manier kan later kosteneffectief worden geproduceerd.

Werkend, maakbaar en produceerbaar

Het productontwerp moet werken oftewel doen wat het doen moet. Verder dient het ontwerp maakbaar te zijn via een vast te stellen productiewijze. Tot slot moeten alle processtappen zo worden voorbereid, dat het ontwerp klaar is voor productie. Dan is het ook produceerbaar. Dit houdt in dat alle tekeningen, specificaties en productietechnieken zijn voorbereid.

Het ontwikkelproces in stappen

Globaal verloopt het ontwikkelwerk tot het uitbesteden van de (massa)productie als volgt:

 1. Kunnen we het idee uitwerken en zo ja, wat is de doorloop- en ontwikkeltijd?
 2. We bedenken een of meer mogelijke oplossingen met conceptplanning.
 3. Sparren met de opdrachtgever leidt tot een voorlopig Programma van Eisen (PvE).
 4. Een of meer oplossingen werken we nader uit.
 5. De opdrachtgever geeft zijn feedback en extra wensen aan.
 6. De details worden uitgewerkt, berekend en getekend in CAD.
 7. De onderdelen worden in prototype gemaakt en geassembleerd.
 8. De prijs van toekomstige productiekosten wordt berekend.

Handleiding en renderings

Gaat u uw nieuw ontwikkelde product op de markt brengen? Dan heeft u ook een handleiding nodig. En fraaie renderings die laten zien hoe uw product eruit gaat zien voordat het daadwerkelijk geproduceerd is. Ook die kunnen we voor u maken, waarbij we gebruik maken van de al eerder gemaakte CAD-tekeningen.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Back to Top