Engineering in opdracht

Devoteq ontwikkelt installaties, machines en apparaten in opdracht. We zetten uw idee om in een ontwerp dat geproduceerd kan worden.

Zo simpel mogelijk

Ons uitgangspunt is dat het basisontwerp zo simpel mogelijk moet zijn. Als iets in één handeling kan, zijn er geen twee nodig. Zo bedenken we ook oplossingen om bestaande machines sneller of preciezer te laten werken.

Engineering van idee tot PvE tot schets

De bedrijven die ons benaderen komen met een idee. Hieruit komt een pakket van eisen en wensen naar voren waar de machine aan moet voldoen. Als het PvE duidelijk is, gaan we brainstormen. Dan bedenken we globaal hoe de machine gerealiseerd kan worden. In bepaalde situaties passen we toepassingen uit een andere branche aan of bouwen daarop voort. Al pratende maken we een eerste schets, gewoon met pen op papier. Zo begint elk project.

Van grof naar gedetailleerd in 3D CAD

Als er overeenstemming is over de schetsen, werken we het ontwerp grof digitaal uit in 3D. Zo werken we bij machinebouw in stappen, van grof naar fijn. Daarbij treden we niet te snel in details. Detaillering is namelijk tijdsintensief. Tussendoor sluiten we steeds kort met de opdrachtgever. Na akkoord maken we fijnmazig gedetailleerde 3D CAD-tekeningen.
Door op deze manier stapsgewijs te werken gaat het proces efficiënt. Ook kan de opdrachtgever steeds bijsturen.

Pas als er wat te zien is, heeft iedereen er iets over te zeggen. En blijken er ook eisen bij te komen. Zo voorkomen we dat we te vroeg gaan perfectioneren.
Lucas van Leeuwen

Onze expertises

  • Verpakkingsindustrie
  • Food
  • Fijnmechanica
  • Agri

<br>

Definitief ontwerp

Uiteindelijk wordt het definitieve ontwerp gerealiseerd. Het project is afgerond als de machine voldoet aan alle eisen.

Versneld engineeringsproces

Werktuigbouwkundig ingenieursbureau Devoteq gebruikt soms onconventionele methoden, zoals ontwerpen in technisch Lego. Dat versnelt het proces, is laagdrempelig en efficiënt. De klant kan immers makkelijk bijsturen. Ook een filmpje is dan zo gemaakt. Het ontwerpproces verloopt opvallend snel dankzij de inzet van 3D-printer, Lego en met YouTube als inspiratiebron

Portfolio

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Back to Top